Zásady ochrany osobních údajů

GLORETAX s.r.o.

Těší nás Váš zájem o využití služeb naší společnosti. Ochrana osobních údajů je zvláště důležitá pro správu společnosti GLORETAX s.r.o. Pro využití služeb webových stránek společnosti GLORETAX s.r.o. bude proto vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů. Prosíme tedy, aby jste se důkladně seznámili s těmito Zásadami, které obsahují informace pro nakládání s vašimi osobními údaji a s tím souvisejících práv a povinností.

Zpracování osobních údajů se vždy provádí v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů v souladu s ustanovením o ochraně osobních údajů pro danou zemi, které se vztahují na společnost GLORETAX s.r.o. Podle těchto zásad ochrany osobních údajů se naše společnost snaží informovat veřejnost o rozsahu, povaze a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme.

Správce osobních údajů:

GLORETAX s.r.o., se sídlem Obrněné brigády 20/20, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 38543

IČO: 08677310

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

adresa: Obrněné brigády 20/20, 350 02 Cheb

e-mail: info/zavinac/nemeckedaneonline.cz

1. Úvodní ustanovení

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a od nabytí účinnosti také v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje jsou veškeré informace identifikující danou fyzickou osobu. Osobními údaji se myslí především identifikační údaje jak je jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, státní příslušnost, počet dětí, atd. Dále kontaktní údaje jako například adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo. Také ekonomické údaje jako například výše mzdy, druh pracovního úvazku, druh a výše důchodu, bankovní spojení, vzdělání a citlivé údaje jako například údaje o zdravotním stavu nebo členství v odborové organizaci a také další údaje jako například získané informace pomocí souborů cookies, IP adresa, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další.

2. Společnost GLORETAX s.r.o. využívá tyto informace k:

 • dodeji obsahu našich webových stránek
 • optimalizaci a propagaci jejich obsahu
 • zajištění funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologií našich webových stránek
 • poskytování informací orgánům činným v trestním řízení nezbytné pro stíhání v případě kybernetického útoku

Tyto anonymně shromážděná data a informace jsou statisticky vyhodnocovány společností GLORETAX s.r.o. s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat v naší společnosti a tím zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které naše webové stránky zpracovávají.

3. Získávání osobních údajů, informací a jejich využívání

Webové stránky společnosti GLORETAX s.r.o. shromažďují řadu osobních údajů a informací vždy, když je danou osobou webová stránka navštívena. Tato osobní data a informace jsou uložena v souborech protokolu serveru:

 • použité typy a verze prohlížečů
 • IP adresa
 • použitý operační systém
 • webová stránka, z níž systém přistupuje na naší webovou stránku
 • sub-webové stránky
 • datum a čas přístupu na web
 • poskytovatel internetových služeb
 • jiné podobné údaje a informace

4. Vaše práva k vašim osobním údajům dle zákona

 • právo na informace
 • právo na zrušení
 • právo na opravu
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování

5. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

a) Zpracování osobních údajů ve spojení s registrací a přípravou daňového přiznání

V případě, že požadujete využití aplikace nabízené na našem webu k přípravě daňového přiznání, je vždy nutná předchozí registrace, během které je požadováno zadání své e-mailové adresy a hesla dle vlastního výběru. Vámi zvolené heslo se v prostém textu neukládá a není tedy mimo zákazníka nikomu známo.

Pro využití naší aplikace k přípravě daňového přiznání je následně po registraci vyžadováno uvedení vašich osobních údajů pro splnění podmínek smlouvy a tím možnosti vytvořit online daňové přiznání. Potřebné jsou tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • věk
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • datum narození
 • rodinný stav
 • bankovní spojení
 • daňové číslo
 • identifikační číslo

Kromě osobních údajů nutných pro učinění daňového přiznání software shromažďuje také údaje o typu operačního systému uživatele a předává je finančním úřadům. Tato data jsou nutná pro zajištění správného zpracování dat a pro zabránění chybám v procesu zpracování.

b) Souhlas se zpracováním zvláštních typů osobních údajů

K přípravě online daňového přiznání je požadován sběr a zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Jedná se o údaje o náboženském vyznání, zdraví zákazníka, členství v odborech atd.

K získání souhlasu se zpracováním kategorie zvláštních osobních údajů, používáme při registraci následující formulaci:

„Souhlasím se zpracováním a shromažďováním mých údajů společností GLORETAX s.r.o. o náboženské příslušnosti, členství v odborech a zdravotního stavu a v případě potřeby následného předložení mého daňového přiznání příslušnému finančnímu úřadu.“

c) e-mailová reklama na vlastní služby

V případě, že jsme obdrželi vaší emailovou adresu v souladu s prodejem služby a nemáte proti tomu žádné výhrady, vyhrazujeme si právo v souladu se zákonem vám pravidelně zasílat své vlastní nabídky služeb prostřednictvím emailu.

Proti tomuto užití vaší emailové adresy můžete kdykoliv nesouhlasit prostřednictvím kontaktní adresy.

d) E-mailové zprávy a daňové tipy

V případě, že jste se na našich webových stránkách souhlasili se zasíláním novinek a daňových tipů na vaši emailovou adresu, použijeme vaši emailovou adresu k zasílání našich novinek a daňových tipů.

Pro získání vašeho souhlasu užíváme následující formulaci:

„Mám zájem o zasílání novinek a daňových tipů“

6. Přenos dat třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předávány třetím stranám jen za předpokladu, že je to předpoklad pro splnění smlouvy mezi vámi a společností GLORETAX s.r.o. a také v případě, že jste k tomu dali souhlas nebo pokud je to zákonem stanoveno popřípadě soudním příkazem.

Třetí strany, které používáme pro uskutečnění našich služeb, od nás obdrží pouze nezbytná data a jsou povinni je chránit. Vaše osobní údaje budeme předávat třetím osobám například Finančnímu úřadu z důvodu předání daňového přiznání a také bance pro výběr našich poplatků.

7. Šifrovací a bezpečnostní opatření

Nashromážděné údaje během online daňového přiznání předáváme odpovědnému finančnímu úřadu pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Přenos dat se odehrává pouze šifrovaným spojením. Vámi zadané data, které vyplňujete v souvislosti s online daňovým přiznáním, podléhají přísným bezpečnostním předpisům.

8. Vymazání údajů

Všeobecná lhůta pro účel zpracování vašich osobních údajů činí tři roky, pokud není s vámi dohodnuto jinak a nebo pokud nevyžadují delší dobu zpracování právní předpisy. V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity pouze po dobu trvání toho účelu, ke kterému byl souhlas udělen. Při vyplňování osobních údajů v kontaktním formuláři, údajů v dotazníku daňového přiznání a údajů poskytnutých při emailové komunikaci používáme údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a právních povinností. Z těchto důvodů budou údaje, které zadáte pro své daňové přiznání budou uchovány po celou dobu registrace.

9. Soubory cookie

Společnost GLORETAX s.r.o. užívá na svých stránkách www.nemeckedaneonline.cz soubory cookie, které jsou textovými soubory uloženými v informačním systému prostřednictvím internetového prohlížeče.Cookies umožňuje společnosti GLORETAX s.r.o. nabídnout jejím uživatelům zkvalitnění a efektivní poskytovaných služeb. Prostřednictvím cookies je umožněna optimalizace nabídek a informací na našich webových stránkách na míru uživatele. Dále nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek za účelem usnadnění jejich užívání, například ukládání přihlašovacích údajů, pomocí které nebude muset pokaždé vyplňovat

Soubory cookie užívá mnoho webových stránek a mnoho souborů Cookie obsahuje ID soubory cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie, který je sestaven z řetězce, pomocí kterého lze servery a internetové stránky přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl uložen. Pomocí této funkce mohou navštívené weby a servery odlišit prohlížeč jednotlivce od jiných internetových prohlížečů s jinými soubory. Jedinečným ID souborem cookie může být rozpoznán konkrétní internetový prohlížeč.

Uživatel může kdykoliv změnit nastavení cookies pomocí internetového prohlížeče. Také lze nastavené soubory cookie kdykoliv prostřednictvím internetového prohlížeče smazat. Po deaktivaci cookies nemusí být všechny funkce naší webové stránky použitelné.

10. Zásady ochrany osobních údajů pro použití Google Analytics a Google Remarketing

Využíváme Google Analytics, což je webová služba poskytována společností Google za účelem analízy. (dále jen Google). Tato služba používá tzv ,,Cookies”. Cookies jsou textové soubory, které web ukládá do vašeho počítače a které následně umožňují analýzu vašeho používání našeho webu. Tyto data, které jsou vygenerované souborem cookie ohledně využívání naší webové stránky se standartně převádějí na server Google v USA a tam se ukládají.

V případě aktivace anonymizace IP adresy, na naší stránce společnost Google vaší IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran prostřednictvím Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam až zkrácena. Na pokyn společnosti vlastnící tuto webovou stránku použije společnost Google tyto informace k sestavování zpráv o činnosti webové stránky, vyhodnocení vašeho používání webové stránky a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webové stránky a používáním internetu provozovatele webové stránky.Také vám oznamujeme, že používáme také pokročilé remarketingové a reklamní funkce Google Analytics. Tyto funkce nám umožňují analízu a předložení optimální reklamu orientovanou potřebám zákazníka na jiných webech v reklamní síti Google a to na základě předchozích navštívení uživatele na webových stránkách společnosti GLORETAX s.r.o. Funkce Google Analytics užívá soubory coockue třetí strany od DoubleClick k analýze dat ohledně chování uživatele při prohlížení různých webových stránek, které lze také využít k získání demografických údajů a oblasti zájmu uživatele webových stránek.

V rámci IP adresy poskytnuté Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude spojena s ostatními údaji poskytovanými společností Google. Pokud chcete zamezit ukládání cookies, můžete to provést v nastavení vašeho prohlížeče, avšak musíme vás upozornit, že pokud zamezíte ukládání souborů cookies, následně nebudete moci plně využívat funkcí webových stránek společnosti GLORETAX s.r.o. Chceme vás také informovat o možnosti zabránění shromažďování dat společností Google generované pomocí cookie souvisejících s užíváním webu včetně vaší IP adresy a následným zpracováním těchto údajů stažením pluginu prohlížeče pod odkazem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

11. Zásady ochrany osobních údajů při použití služby MixPanel

Pro statistickou analízu užívání našeho webu ze strany návštěvníka využváme službu Mixpanel Web Analytic Service společnosti Mixpanel Inc.. Služeb společnosti Mixpanel využíváme k neustálému zlepšování a optimalizaci webových stránek. Služba Mixpanel užívá soubory cookies a také Pixely, které jsou integrovány na každém webu a shromažďují data o názvu souboru požadovaného souboru, typu a verzi prohlížeče, operačním systému, rozlišení obrazovky, aktivaci Javascriptu, zapnutí a vypnutí JAVA, zapnutí a vypnutí cookies, o barevné hloubce, době přístupu a kliknutí, adresy URL, IP adresy u které se shromažďují anonymně a odstraňují po použítí.

Shromažďování těchto údajů neslouží k identifikaci osob, ale pouze k využití webových statistik.

12. Zásady ochrany osobních údajů pro použití Instagramu

Na naší webové stránce má řadič integrované součásti služby Instagram. Instagram je služba, která slouží jako audiovizuální platforma a umožňuje tedy jejím uživatelům sdílet videa a fotografie, které může dále distribuovat na sociálních sítích. Sídlo společnosti Instagramu je Instagram LLC, A Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.V případě, že je dotyčná osoba současně přihlášena na Instagramu, Instagram rozpozná danou osobu při každé návštěvě našeho webu a také které konkrétní jednotlivé stránky našeho webu navštěvuje. Prostřednictvím komponentů Instagramu jsou tyto informace shromažďovány a přiřazovány k instagramovému účtu dané osoby. V případě, že daná osoba klikne na jedno s tlačítek integrovaných na našem webu, Instagram přiřadí a uloží tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Instagram příslušné osoby.

Vždy, když uživatel klikne na jednu ze stránek naší webové stránky a klikne na jeden s komponentů Instagramu, internetový prohlížeč v informačním systému dané osoby se stane automaticky příslušným komponentem Instagramu tím, že způsobí stažení odpovídajícího komponentu Instagramu. Tímto Instagram zjistí, že naše webové stránky daná osoba navštívila.

Prostřednictvím komponentů Instagram obdrží vždy informace o tom, že daná osoba navštívila náš web, a to pouze v případě, když je současně přihlášen na Instagramu v době přístupu na náš web. K tomu dochází i v případě, že daná osoba na některý z komponentů Instagramu umístěný na našich stránkách neklikne. Pokud si tomuto uživatel našich stránek přeje předejít, odhlásí se před příchodem na naše webové stránky ze svého instagramového profilu.

13. Zásady ochrany osobních údajů při používání Facebooku

Na naší webové stránce má řadič integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť. Sociální síť tvoří internetové společenské místo pro setkání online, která jejím uživatelům umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Slouží například jako platforma pro sdílení zkušeností, názoru nebo může poskytovat internetové komunitě osobní a obchodní informace. Dále umožňuje její uživatelům vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie, vzájemně komunikovat, atd.Každá z jednotlivých stránek naší webové stránky pokaždé pokud je provozována řadičem a pokud je na ní integrovaný plug-in Facebook, automaticky aktivuje příslušný Facebook internetového prohlížeče v informačním systému dané osoby. Provozující společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud poškozená osoba žije mimo USA nebo Kanadu, je osoba odpovědná za zpracování osobních údajů Facebook Irelan Ltd. Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko.

V případě, že je daná osoba ve stejné době také přihlášena na Facebook, je Facebook při každé návštěvě našeho webu subjektem údajů a po celou dobu trvání pobytu na našem webu rozpozná dotyčnou osobu, která navštívila náš web. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí komponentů Facebooku a ten je přiřazuje k příslušnému účtu na Facebooku. V případě, že daná osoba klikne na jedno s tlačítek integrovaných na našem webu nebo podá komentář, Facebook přiřadí a uloží tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Facebook příslušné osoby. Prostřednictvím komponentů Facebook obdrží vždy informace o tom, že daná osoba navštívila náš web, a to pouze v případě, když je současně přihlášen na Facebooku v době přístupu na náš web. K tomu dochází i v případě, že daná osoba na některý z komponentů Facebooku umístěný na našich stránkách neklikne. Pokud si tomuto uživatel našich stránek přeje předejít, odhlásí se před příchodem na naše webové stránky ze svého facebookového profilu.

Informace ohledně shromažďování zpracovávání a používání osobních údajů společností Facebook jsou zveřejněny na odkazu:

https://www.facebook.com/about/privacy/