Často kladené dotazy

1. Musím daňové přiznání v Německu podávat?

V některých případech nemáte tuto povinnost, většině se to ale vyplatí.

Zaměstnanci, kteří měli v roce pro který podávají daňové přiznání daňové třídy 1,2, nebo 4 a kteří současně neměli jiné příjmy v Německu (například i příjmy z podnikání) a nebo nepobírali dávky z nemocenské, z důvodu nezaměstnanosti, mateřskou, rodičovský příspěvek, insolvenční dávky nebo dávky ze zkráceného pracovního úvazku, tak povinnost přiznání daně z příjmu také nemají.

Tedy všeobecně platí, že daňové přiznání musí odevzdat pouze ten, kdo měl alespoň část roku, pro který podává daňové přiznání daňovou třídu 3,4,5 nebo 6. Dále kdo pobíral Krankengeld, Verletztengeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Kurzarbeitgeld, Elterngeld nebo jiné příspěvky například na bydlení atd.

Také musí podat daňové přiznání ten, kdo byl daňovým úřadem k tomu vyzván.

2. Vyplatí se mi podat daňové přiznání v Německu?

Nevýhodné ačkoliv povinné je to v případech, kdy jeden z manželů pracuje v Německu v daňové třídě 3 a druhý z manželů dosahuje slušných výdělků v ČR, tam se doplatky na daních mohou pohybovat ve vyšších částkách.

Všeobecně kdo dělat daně nemusí, by si je měl nechat spočítat, jelikož ti kteří přeplácí na daních, obvykle daňové přiznání podávat nemusí.

3. Co vše potřebuji k využití této služby?

Od svého zaměstnavatele obdržíte potvrzení o dani z příjmu, tedy Lohnsteuerbescheinigung. Tento výpis dostanete od zaměstnavatele na konci kalendářního roku nebo na konci pracovního poměru. Zaměstnavatel vám je tento dokument povinen vydat nejpozději do března následujícího roku a také je povinen jej elektronicky převést na finanční úřad do 28.2. následujícího roku. Pokud vám tento dokument zaměstnavatel nevydá, můžete o něj požádat finanční úřad přímo v Německu. Pokud jste měli v roce pro který podáváte daňové přiznání více zaměstnavatelů, je potřeba, aby jste měli Lohnsteuerbescheinigung od každého z nich.

4. Jaký je termín pro podání daňového přiznání v Německu?

Formuláře mohou být podány pouze po konci daňového roku, ve kterém jste pracovali.

Pokud máte povinnost podat daňové přiznání v Německu za předchozí rok, je nutno tuto povinnost zvládnout do 31. července. Za rok 2021 je prodloužený termín pro podání do 31.10.2022. Pokud tuto povinnost nemáte a myslíte si, že máte nárok na vrácení části zaplacené daně z příjmu, máte možnost podat daňové přiznání v Německu až 4 roky zpětně.

5. Jak dlouho trvá daňový rok?

Daňový rok v Německu začíná 1.1. a končí 31.12.

6. Co jsou Identifikationsnummer, Steuernummer a eTIN?

Identifikationsnummer je číslo, které bylo zavedeno v roce 2010 a jeho hlavním účelem je nahradit Steuernummer a eTIN. Skládá se z 11 cifer a je přiděleno jednou za život a zůstane Vám navždy. Najdete ho na potvrzení o dani z příjmu, tedy na Lohnsteuerbescheinigung.

eTIN je číslo, které Vám přidělí Váš zaměstnavatel, jeho hlavním účelem je potvrdit Vaše osobní údaje, když Vaše informace zaměstnavatel poskytuje finančnímu úřadu prostřednictvím online služeb daňového úřadu. Toto číslo se obsahuje 14 velkých písmen a číslic, které jsou složena z Vašeho jména a data narození.

Steuernummer je německé daňové číslo, které Vám bylo přiděleno daňovým úřadem, aby Vás mohl identifikovat jako daňového poplatníka. Skládá se z 11 čísel a najdete ho také na potvrzení o dani z příjmu, tedy na Lohnsteuerbescheinigung.

7. Mohu podat daňové přiznání i bez těchto čísel?

Ano, daňový úřad má o Vás záznam jako o plátci daně a pokud daňové číslo (Steuernummer) nemáte, daňový úřad Vám jej poskytne.

8. Jaká je pro mě vhodná daňová skupina?

Zde jsme k tomu natočili krátké video: Rádi Vám poradíme, jakou daňovou skupinu zvolit. Daňová skupina Vám ovlivní v průběhu roku pouze zálohy na daně, konečná daňová povinnost bude vyrovnána v daních. Pokud si tedy v průběhu roku vyberete špatnou daňovou skupinu, nemusíte se bát, v daních vše bude vyrovnáno.

9.Jak dlouho trvá, než dorazí výpočet daně z finančního úřadu?

Často se stává, že němečtí úředníci nestíhají. Obvykle se tato doba pohybuje mezi 16 až 26 týdny. Čím dříve se daně podají, tím kratší je zpravidla doba zpracování.

10. Musím podávat daňové přiznání i v České Republice?

Pokud jste v roce, pro který podáváte daňové přiznání měl/a přijmy i v ČR, budete muset podat daňové přiznání i v České Republice. Pokud jste měl/a příjem jen z Německa, daňové přiznání samozřejmě v České republice podávat nemusíte.

11. Když podám daňové přiznání z příjmů v České republice a současně podám daňové přiznání i Německu, může nastat dvojí zdanění?

Německý finanční úřad chce jen vidět vaše příjmy i mimo Německo, neznamená to ale, že je daní. Daně odvedené v ČR vám skutečně může vrátit jen Česká republika a stejně tak daně odvedené v Německu vám opět může vrátit jen Německo.

12. Kdy se vyplatí společné zdanění manželů?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Zjednodušeně: pokud partner, pracující v Německu, má vyšší zdanitelné příjmy než je hrubá mzda partnera v ČR, pak se společné zdanění vyplatí.

13. S kolegou máme stejné výdělky, přesto mu každý rok vrací více na daních nebo jsem dokonce musel doplácet?

Zde nezáleží jen na výdělcích, ale i na dalších faktorech: zda je kolega ženatý či svobodný, jaké jsou příjmy jeho ženy v ČR, zda má děti, jestli má další příjmy a mnoho dalšího.

14. Proč se v některých případech v Německu musí i na daních doplácet?

Zde může hrát roli více faktorů. Například nevhodně zvolená daňová třída, do příjmů se započítává i například mateřská, nemocenská a další příjmy, které zvyšují procento zadanění a které se v průběhu roku nedaní.

15. Jak je to z odepisováním najetých kilometrů do zaměstnání?

Najeté kilometry do zaměstnání představují skutečně velké odpisy. Ačkoliv najedete ročně například 50 000 Km, neznamená to, že vám vrátí na daních 50 000 km x 0,30 Eur = 15 000 Eur. Na daních vám finanční úřad může vrátit pouze z toho co jste odvedli.

16. V jakých případech se uplatňují náklady na dvojí domácnost?

Dvojí domácnost se uplatňuje pro ty, kteří bydlí na jednom místě a musí dojíždět za zaměstnáním dále než 100 Km a z tohoto důvodu jsou nuceni založit druhé bydliště poblíž pracoviště.

Pro dvojí domácnost musíte mít důvod a tím je obvykle manžel/ka a děti na vaší původní adrese, kteří tam žijí a pracují a kvůli nim není jednoduché se odstěhovat do místa pracoviště.

Například pobyt u rodičů nestačí, byt musí být napsán na vás nebo na manželku.

17. Budu potřebovat ještě další dokumenty k daňovému přiznání?

V některých případech, pokud Vás k tomu finanční úřad vyzve, bude potřeba doložit například nájemní smlouvu nebo různé účtenky v závislosti na typu uvedeného nákladu. Pokud tyto dokumenty nepředložíte, finanční úřad Vám dané náklady neuzná.