Německé daně online

Zaregistrujte se a proveďte jednoduché úkony k uskutečnění daňového přiznání v Německu

Po kliknutí na tlačítko „VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA“ si otevřete Vaší uvedenou e-mailovou schránku, kde od nás obdržíte potvrzovací e-mail a po jeho potvrzení kliknutím na „potvrdit e-mailovou adresu“ Vás to automaticky přesměruje zpět na naše internetové stránky k pokračování v německém daňovém přiznání.

Máte už registraci? Přihlašte se.